Sinds 1925

Bijen in Baarn

In 1925 verenigden 38 imkers in Baarn, Soest en Eemnes zich om gezamelijk voordelig de suiker voor het inwinteren van de volken in te kopen. Daarnaast was het vanzelfsprekend dat er verenigingsavonden werden gehouden en kennisuitwisseling plaatsvond over het houden van honingbijen. 

In 1924 werd met een aantal lokale imkers gewerkt aan de voorbereiding van de oprichting 11 februari 1925.

Nu, bijna 100 jaar later heeft de vereniging binnen en buiten de bebouwde kom de beschikking over standplaatsen voor bijenkasten. Als het plaatsen van volken in eigen tuin niet mogelijk is dan kunnen ze daar zonder overlast voor de omgeving staan. Ging het in het verleden vooral over het houden van honingbijen, tegenwoordig is verbetering van het leefgebied, de biodiversiteit een belangrijk thema.

Al veel eerder aandacht voor biodiversiteit!

Het blijkt dat biodiversiteit ook al bij oprichting actueel was. Er is een verzoek naar de gemeente uitgegaan waarin aandacht wordt gevraagd voor bijvriendelijke beplanting. 
De gemeente reageert op 14 september 1925, getekend door de burgemeester en gemeente secretaris, positief.