Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Geurt Wegerif (voorzitter)

Frank Moens (secretaris)

Gert-Jan Kok (penningmeester)

Dick van Markus

Marijke van Suchtelen